Vệ Sĩ Tạm Thời – Lục Dã Thiên Hạc

Tên gốc: Lâm Thì Bảo Phiêu

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

#nguyên sang #thuần ái #cận đại #hiện đại #truyền kỳ

#niên hạ #nhân duyên tình cờ #nghiệp giới tinh anh

~*~

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

… [chưa rõ] …