Tựu Khiếu Miêu – Lữ Thiên Dật [Quà Trung thu]

Tựu Khiếu Miêu

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, manh, nhẹ nhàng, hài

.

Tác giả truyện này rất mê Kiếm Tam và có mấy bộ đồng nhân Kiếm Tam. Bộ này cũng thế, là đồng nhân kiếm tam, cặp Đường Minh [Đường Môn và Minh Giáo (mèo)].

.

~Mục lục~

Văn án

Phần 1 ~ Phần 2 ~ Phần 3 ~ Phần 4

.

~Vài điều cần nói~

  1. Truyện không có số chương nhất định cho nên mình sẽ chia theo phần.
  2. Chú thích xuyên suốt các chương chứ không chia theo từng chương.
  3. Những ký tự □□ là do tác giả dùng để che đi những từ nhạy cảm.