[Tú Đường] Ngươi nhìn cái gì? – Lữ Thiên Dật

Ngươi nhìn cái gì?

6aa3df83gw1e7jxjrvhodj20hc0oiq5k

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: đồng nhân JX3, đam mỹ, HE, CP Tú x Đường.

.

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

/Hoàn/

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰