Thỉnh tôn trọng nghề nghiệp ác linh này – Lữ Thiên Dật (Hoàn)

Thỉnh tôn trọng nghề nghiệp ác linh này

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Độ dài: 4 chương

Edit: Cực Phẩm

Văn án

Diệp Đồng là một ác linh vừa nhát gan vừa ngốc ngốc.

Lục Diễm là một người gan lớn không sợ gì có được thiên phú dị bẩm có thể chạm vào ác linh.

Ác linh tồn tại thông qua việc hấp thụ tiếng thét sợ hãi của nhân loại, thế nhưng Lục Diễm căn bản chẳng sợ gì, Diệp Đồng thì lại là một phược linh không thể ra khỏi cửa…

Vì vậy, mỗi ngày Diệp Đồng bị đói bụng đến khó chịu, còn bị Lục Diễm doạ, bị Lục Diễm giễu cợt, bị Lục Diễm này này…

Văn phong của tác giả vô cùng kỳ ba, nhảy hố cẩn thận.

mục lục

chương 1

chương 2

chương 3

chương 4

-hoàn-