Tên 2B lầu trên – Phác Đông

Tên 2B lầu trên

Tác giả: Phác Đông

Tên gốc: 楼上那个二逼 (Lâu thượng na cá nhị bức)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình hữu độc chung, nhân duyên gặp gỡ

Raw: Link

Edit: Cực Phẩm

Độ dài: 7 chương

.

Mục lục

Văn án

Chương 1: Nhân viên cứu hoả

Chương 2: H2

Chương 3: Ngày khác

Chương 4: Cút xéo

Chương 5: Không cút xéo

Chương 6: Chuyện nhỏ trong sinh hoạt

Chương 7: Cả đời

~Hoàn~