[Sách Tàng] Ngươi là người của ta – Lữ Thiên Dật

Sách Tàng

Ngươi là người của ta

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, đồng nhân Kiếm Tam

Edit: Cực Phẩm

~*~

Chọt vào đây để đọc