Phòng trưng bày

Đây là những hình đã đang và sẽ “treo” ở trong nhà mình, tổng hợp lại đây cho những bạn thích ~( ̄▽ ̄)~ Đây là những hình mình des nên đừng đem đi đâu khi chưa nói gì với mới nhé (。◕‿◕。)

1. Hình treo hôm Giáng sinh – Hình Khổng Thuỳ Nam

2. “Đến Trái đất còn cong thì tại sao chúng ta phải thẳng?”

3. “Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng, chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.” – Quân Tử Chi Giao (Lam Lâm)

4. Hình mừng Tết – Chibi Khổng Thuỳ Nam và Hoàng Lễ Cách

5. Sệch xi ~

6. Header Only the flowers know

7. Ảnh bìa Ảnh đế là tiểu tiện nhân

Có gì muốn nói không nào?