Phùng Lang Thì Khắc – Lữ Thiên Dật

Phùng Lang Thì Khắc

phung lang thi khac anh bia

Tác giả: Lữ Thiên Dật

#đam mỹ #niên hạ #ngọt văn #vườn trường #chủ thụ

Hệ liệt: Vạn vật đều có thể thành tinh.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

.

Văn án

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰