Pháo ca ca trên trời rơi xuống – Lữ Thiên Dật

PHÁO CA CA TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

~*~

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Kiếm tam

Độ dài: 4 chương

Edit: Cực Phẩm

~*~

Mục lục

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

~Hoàn~