[Minh Đường] Truy Mệnh

67da87d6d5b28cd43418c12b355ccf42d85d0e35

Tên: Truy Mệnh.

Tác giả: Lữ Thiên Dật.

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Kiếm Tam, CP Minh – Đường.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

.

-Nghiêm cấm REPOST và chuyển ver thành các CP vớ vẩn dưới mọi hình thức-

-Truyện chỉ được đăng tại www.ltl197.info-

.

~ [Minh Đường HE] Truy mệnh ~

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰