[Long Đồ Án Quyển Tập] Phiên ngoại – Lễ Ẩm Thực ở Ma Quỷ Thành

Tên truyện: Long Đồ Án Quyển Tập

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Thử Miêu, đam mỹ đồng nhân, cổ đại, phá án, giang hồ

Bản gốc: Hoàn (700 chương)

Bản dịch: chưa hoàn

~*~

Truyện này là truyện mình đang đọc, thấy rất hay nên dẫn link cho mọi người 🙂

Bản QT (convert): Link

Bản dịch: Link

~*~

Phiên ngoại – Lễ Ẩm Thực ở Ma Quỷ Thành

Thượng

Hạ

[Hoàn]

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰