[Đoản văn] Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân – Lữ Thiên Dật

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, đồng nhân Kiếm Tam, Sách x Tàng

Edit: Cực Phẩm

~*~

Chọt vào đây để đọc