Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh) – Lục Dã Thiên Hạc [100 chương chính văn + 8 phiên ngoại]

Thông báo cho ai không đọc được từ PN3 trở đi → Click

Truyện đang trong quá trình beta. Nếu các bạn muốn đọc một bộ truyện được chỉnh sửa hoàn hảo thì hãy đọc ở trang chính chủ chứ đừng đọc ở những trang repost. 

Tên truyện: Địch Áo Tiên Sinh.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.

#đam mỹ #thuần ái #hiện đại #cận đại #hài hước #chủ thụ #hào môn thế gia #thất niên chi dương #hoan hỉ oan gia #HE

Chuyển ngữ: Cực Phẩm.

truyện chỉ được đăng tại http://www.ltl197.info

Bản chuyển ngữ: Chưa hoàn

Chú ý + Cảnh báo:

 • Đừng mang truyện ra khỏi nhà. Cho dù có ghi nguồn cũng không được.
 • Không cần hỏi chuyển ver vì mình sẽ không đồng ý.
 • Và cái cần im đậm: Không nên ăn uống khi đọc truyện, tránh tình trạng phun đồ ăn vào màn hình.

—/////Pass/////—

Mình có tâm lắm, pass nào không biết các bạn chịu khó lội comment là mình có đưa hint đấy. Hỏi nữa mình mệt quá không trả lời nổi TvT

 • Chương 25: Bác sĩ tư nhân mà Tiêu Tê dẫn Trương Thần Phi đến để khám bệnh tên gì? Pass gồm 9 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa.
 • Chương 32: Trương Thần Phi nói khi còn nhỏ mình thuộc giống chó gì? Pass gồm 5 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 43: Trương Quang Tông thuộc giống chó gì? Pass gồm 6 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 53: Tên cũ của Tiêu Tê là gì? Pass gồm 8 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 65: Trương Thần Phi nói, nếu tiểu kiều thê “đẻ” được thêm đứa nữa thì sẽ đặt tên là gì? Không cần có họ, chỉ cần tên. Pass gồm 6 chữ cái, không dấu, không cách, viết hoa toàn bộ.
 • Chương 86 – 90: Lúc Tiêu Tê mới mua Quang Tông về thì lúc đó Quang Tông được mấy tháng tuổi? Pass gồm 3 chữ cái, không dấu, không hoa, không cách.
 • Chương 95: Một lần của Trương Đại Điểu trị giá bao nhiêu tệ? Một lần chứ không phải một đêm nhé. Pass gồm 3 con số, không cách, số chẵn.
 • Chương 96 – 100: Trương Đại Điểu lấy bao nhiêu khẩu súng để làm sính lễ cưới Tiêu Tê? Pass gồm ba con số, không cách, số chẵn.
 • Phiên ngoại: Xin đọc post này → Link.

—/////Mục Lục/////—

~Chính văn~

Giới thiệu

Chương 1: Tân nương trăm vạn của tổng tài (1)

Chương 2: Tân nương trăm vạn của tổng tài (2)

Chương 3: Tân nương trăm vạn của tổng tài (3)

Chương 4: Tân nương trăm vạn của tổng tài (4)

Chương 5: Tân nương trăm vạn của tổng tài (5)

Chương 6: Tân nương trăm vạn của tổng tài (6)

Chương 7: Tân nương trăm vạn của tổng tài (7)

Chương 8: Người yêu thế thân của nhà giàu (1)

Chương 9: Người yêu thế thân của nhà giàu (2)

Chương 10: Người yêu thế thân của nhà giàu (3)

Chương 11: Người yêu thế thân của nhà giàu (4)

Chương 12: Người yêu thế thân của nhà giàu (5)

Chương 13: Người yêu thế thân của nhà giàu (6)

Chương 14: Người yêu thế thân của nhà giàu (7)

Chương 15: Người yêu thế thân của nhà giàu (8)

Chương 16: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (1)

Chương 17: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (2)

Chương 18: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (3)

Chương 19: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (4)

Chương 20: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (5)

Chương 21: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (6)

Chương 22: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (7)

Chương 23: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (8)

Chương 24: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (9)

Chương 25: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (10)

Chương 26: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (11)

Chương 27: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (12)

Chương 28: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (1)

Chương 29: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (2)

Chương 30: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (3)

Chương 31: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (4)

Chương 32: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (5)

Chương 33: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (6)

Chương 34: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (7)

Chương 35: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (8)

Chương 36: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (9)

Chương 37: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (10)

Chương 38: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (11)

Chương 39: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (12)

Chương 40: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (13)

Chương 41: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (14)

Chương 42: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (15)

Chương 43: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (1)

Chương 44: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (2)

Chương 45: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (3)

Chương 46: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (4)

Chương 47: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (5)

Chương 48: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (6)

Chương 49: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (7)

Chương 50: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (8)

Chương 51: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (9)

Chương 52: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (1)

Chương 53: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (2)

Chương 54: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (3)

Chương 55: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (4)

Chương 56: Sweatheart tế phẩm của huyết tộc (5)

Chương 57: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (6)

Chương 58: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (7)

Chương 59: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (8)

Chương 60: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (9)

Chương 61: Vương tử nhân ngư của hải thần (1)

Chương 62: Vương tử nhân ngư của hải thần (2)

Chương 63: Vương tử nhân ngư của hải thần (3)

Chương 64: Vương tử nhân ngư của hải thần (4)

Chương 65: Vương tử nhân ngư của hải thần (5)

Chương 66: Vương tử nhân ngư của hải thần (6)

Chương 67: Vương tử nhân ngư của hải thần (7)

Chương 68: Vương tử nhân ngư của hải thần (8)

Chương 69: Vương tử nhân ngư của hải thần (9)

Chương 70: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (1)

Chương 71: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (2)

Chương 72: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (3)

Chương 73: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (4)

Chương 74: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (5)

Chương 75: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (6)

Chương 76: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (7)

Chương 77: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (8)

Chương 78: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (9)

Chương 79: Nam thê nội gián của quân phiệt (1)

Chương 80: Nam thê nội gián của quân phiệt (2)

Chương 81: Nam thê nội gián của quân phiệt (3)

Chương 82: Nam thê nội gián của quân phiệt (4)

Chương 83: Nam thê nội gián của quân phiệt (5)

Chương 84: Nam thê nội gián của quân phiệt (6)

Chương 85: Nam thê nội gián của quân phiệt (7)

Chương 86: Nam thê nội gián của quân phiệt (8)

Chương 87: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (1)

Chương 88: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (2)

Chương 89: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (3)

Chương 90: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (4)

Chương 91: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (1)

Chương 92: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (2)

Chương 93: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (3)

Chương 94: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (4)

Chương 95: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (5)

Chương 96: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (6)

Chương 97: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (7)

Chương 98: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (8)

Chương 99: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (9)

Chương 100: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (10)

~Phiên ngoại~

Phiên ngoại 01 – Gặp được người sớm một chút (1)

Phiên ngoại 02 – Gặp được người sớm một chút (2)

Phiên ngoại 03 – Gặp được người sớm một chút (3)

Phiên ngoại 04 – Toàn tức võng du (1)

Phiên ngoại 05 – Toàn tức võng du (2)

Phiên ngoại 06 – Chỉ thượng đàm binh

Phiên ngoại 07 – Một ngày của Quang Tông

Phiên ngoại 08 – Ôm ôm hôn hôn bế cao cao

Phiên ngoại 09 – Diệu Tổ (Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6)
*phiên ngoại từ Weibo tác giả

/Hoàn/

—///////////—

180 thoughts on “Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh) – Lục Dã Thiên Hạc [100 chương chính văn + 8 phiên ngoại]”

 1. Chủ nhà ui, spoil gỡ mìn trước giúp mình nha. Mình đọc sơ thì thấy anh công chỉ iu mình em thụ và chỉ ngủ với em thụ mà thôi. Em thụ thì hẹn hò nhiều người rồi, ẻm có ngủ với người khác ngoài anh công chưa?

  1. Cái này tác giả ko nói. Chỉ nói bạn thụ về nước come out với gia đình thì bị bắt đi xem mắt. Tính cách bạn thụ thì khá cứng nhắc nên mình nghĩ % này không cao lắm.

   1. Cảm ơn chủ nhà nghen! Mình đợi có nhìu nhìu chương sẽ bắt đầu nhảy hố. Nếu có tin mới chủ nhà update nha 🙂

    1. Mình thường thông báo cuối chương mình mới đăng á. Thì thông báo mới chỉ có là từ chương 25 thì tác giả sẽ đặt VIP nên tiến độ sẽ chậm lại vì chương truyện sau 72h mới giảm giá tiền 🙂
     Hoan nghênh bạn quay lại ~

   2. Chị ơi, bây giờ bản QT ra tới chương trăm mấy rồi, vậy tác giả có nói rõ chuyện này chưa ạ? :(((((

 2. Gu của chủ nhà với tui rất là hợp nhau nhá, thế mà giờ tui mới biết đến nhà của cô _(:3j Z)_ năm mới vui vẻ nha, tui cũng mới biết vụ bên truyenfull cảm thấy rất tiếc, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tụi tui một tiếng, chúng tui hết lònh ủng hộ! 😍😘😘😙

  1. *bắt tay* chỉ hận biết nhau quá trễ. Vụ bên truyenfull thì cũng chịu thôi vì giờ report thì tụi nó cũng chẳng bị gì cả. Giờ nhà này được hơn nên chắc k đến nỗi nào

     1. Khó lắm, tại vì dù sao đăng kí wordpress.com dạng miễn phí thì không được cài plugin chống right-click (copy). Nghe nói bên blogpost có cho cài thì phải, để hôm nào tui phải ngồi mò thử

     2. Công nhận giao diện blogpost không đẹp lắm, nhưng có thể do mình chọn theme nữa. Dù sao có cách nào chặn bọn đi copy trộm là được rồi

 3. Hôm qua em tìm thấy bộ này và đọc một lèo đến bây giờ luôn. Lục Dã Thiên Hạc quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng, truyện vừa hài hước phun tào nhưng vẫn cực tình cảm. Cảm ơn chị chủ nhà đã edit bộ này ❤️❤️

  À nhân tiện, em có thể share link của bộ này trong hội tò mò được không ạ? Em chỉ muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc và bấn loạn với mình, không có ý định nào khác. Nếu chị đồng ý em mới làm, nếu chị không thích việc này thì cho em xin lỗi, em vẫn sẽ tiếp tục đọc và ủng hộ chị.

  Mong chị sớm quay lại nhé.

  Chúc chị chiều ấm 💙💙💙

  1. Cám ơn em. Lục Dã Thiên Hạc là một trong những tác giả mà chị thích nhất. Chị nhảy hố bộ này mà không ngần ngại gì vì chị nghĩ Lục Dã Thiên Hạc sẽ không làm chị thất vọng, và chị đã đúng.
   Cám ơn em đã quan tâm đến bộ này của chị.
   Em có thể share link thoải mái nhé. Chị chỉ ngại bị repost chứ share link thì em muốn share xuyên lục địa chị cũng không cản =)))))
   Chúc em có một ngày tốt lành. Chị sẽ sớm quay lại nhanh nhất có thể bởi bản thân chị cũng rất yêu bộ này <3

 4. Hôm qua em tìm thấy bộ này và đọc một lèo đến tận bây giờ luôn. Lục Dã Thiên Hạc quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng với những truyện vừa hài hước vừa độc đáo thế này. Cảm ơn chị vì đã đem đến một bộ truyện cực đáng yêu cho mọi người ❤️❤️

  Nhân tiện, em có thể sharelink của bộ truyện này lên hội tò mò ở trên fb được không ạ? Em không có mục đích nào khác ngoài giới thiệu cho mọi người cùng đọc và bấn loạn với mình cả. Nếu chị thấy ok em mới làm, không thì cho em xin lỗi, em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những chương sau của chị 💙💙💙

  Chúc chị tối ấm 💙💙💙💙💙

 5. Ây gù ngại quá em lại đăng hai cái cmt giống nhau y hệt. Tại em chưa cmt ở đây bao giờ, bình thường em chỉ cmt trên wordpress thôi 😓

  1. Ko sao em. Cái cmt này là của WP đó. Chị cũng k biết em vào trang chị có phải login lại không nhưng plugin cmt này là chị dùng của WP ^^ E có đăng vào group thì tag chị vào để chị biết với nhé

 6. Chị ơi, em nghẹn một chuyện đến bây giờ mới dám hỏi. Là trước khi quen công thì thụ từng qua lại với n đứa (con trai) rồi ạ? :((((((

   1. Dạ, tối em kềm lòng không nổi nên nhảy tới chương 62 luôn rồi ^^ Chỉ mong mấy chương sau luôn giữ vững sự moe này, đừng nhảy ra mấy anh pháo hôi từng xem mắt/ từng hẹn hò ngắn hạn với thụ gì hết ^^

  1. Nó nằm trong phần kịch bản ABO ấy. Tui cũng không nhớ số chương chính xác nhưng chắc chắn nó nằm trong đấy mà là đoạn cuối luôn đó

 7. Lâu rồi em không tìm được truyện nào hợp gu như truyện này, vài ngày đã sắp đuổi kịp tiến độ edit của chị mà đọc nhanh quá không nhớ kịch bản nào nhắc đến em trai của Quang Tông 😂😂😂

 8. Bạn ơi bạn có thể gợi ý thêm pass c72-75 được ko 😂😂😂? Mình đọc ko nhiều truyện tranh lắm nên mình ko tìm được tên bộ này. Cảm ơn bạn nhiều

   1. Mình tìm được pass chap đó rồi bạn. Mình có 1 bộ bài nên nhớ tên. Mình hỏi chap tên bộ manga ấy bạn. Mình chỉ đọc đam là chính chứ yaoi mình ít đọc lắm nên ko có cơ sở tìm tên truyện. Bạn có thể thêm gợi ý cho mình được ko 😂? Cảm ơn bạn nhiều

     1. ??? Mình đâu nói đến chap có pass về bộ bài đâu bạn. Chap hỏi về tên manga của bộ truyện manga có tên nhân vật Bạo, Đen, Cam mà bạn. Mình hỏi gợi ý thêm của pass đó thôi

 9. Hôm nay đột nhiên tìm được truyện của Lục Dã Thiên Hạc của chủ nhà. Mừng quá lun. Mặc dù trước giờ chỉ đợi truyện hoàn mới đọc nhưng giờ quyết định sẽ đọc luôn

   1. Mình biết mà nên mới đọc luôn đó. Chứ nếu còn nhiều chương quá thì sẽ đi gặm hết mấy bộ hoàn của hủ nhà rồi. Ah mà mình đã từng đọc bộ địa minh tinh và thợ săn ảnh của chủ nhà rồi. Nhưng chắc là ở nhà cũ

 10. Sao có vài pass hổng liên quan nội dung T ^ T

  Pass 72 – 75 là… (Là trong truyện gì vậy?)

  Quỷ Hành Thiên Hạ… (Bộ này tui chưa xem… thật ra thì tui hoàn toàn không có xem đồng nhân. nghe nhắc tới Đại Ca của Triển Chiêu… vậy chắc đồng nhân nhỉ? Hay là trong phim có đại ca thiệt luôn? Bao công thì chỉ xem vài tập… nên mù tịt….)

  Cho nên… Đây là 2 cái pass tui… ngu lun?

 11. tìm dc pass Đại Ca Triển Chiêu rồi :v

  Giờ đang tìm 72 – 75

  (Tui thuộc loại người tìm pass xong mới đọc, tại sợ đọc giữa chừng ngay khúc hay lại mò pass, vậy bức rức trái tim lắm aaaa. Trong khi đọc đầu óc chỉ nghĩ đến nội dung truyện sẽ như thế nào, ngoài ra tất cả đều nằm ngoài vùng phủ sóng T w T.)

 12. Thấy truyện nhà bạn bên list truyện hoàn nhà Kuro nên vào đọc thử :))
  Đâu dè đọc phát hết ngày luôn, đọc quên ngủ quên làm :((( nửa đêm đọc cười như con điên luôn ý.
  Truyện hay lắm cảm ơn chủ nhà nhèo nhèo.

 13. Truyện cực dễ thương luôn, mình đọc mà cười k nhịn đc, cảm ơn bạn đã edit nhé 😘
  Mà bạn ơi, bạn cho mình cái gợi ý pass chương 96-100 đc k, mình k đọc Ma đạo tổ sư nên k rõ lắm, mà search gg cũng k thấy, bạn gợi ý cho mình thêm xíu nữa đi, k chắc phải đi thử từng số quá 😂😂😂

 14. Chủ nhà ơi chị có thể cho e xin pass chương 72-75 ko? E lội comt mãi mà vẫn ko thấy huhu

 15. Biết nhà qua kurokocchi. Không cmt ủng hộ trong quá trình chủ nhà edit được. Dù sao cũng cảm ơn nhìu nhìu. Nhà toàn truyện hay! Cho tui đặt cọc miếng đất ở đây lâu dài nha ^^

 16. Chủ nhà ơi, mình search google cả nửa tiếng rồi kiếm không ra mấy cái thẻ bài Sakura trong pass, đành phải ngưng đọc truyện từ đây :-(((

  Mình có góp ý nhỏ (mặc dù nói cũng vô dụng, vì đây hình như là phong trào của editor hiện nay nói chung): công dụng của pass nguyên bản là để chống auto-copy hoặc cài những chương trẻ-em-chớ-xem. Nội dung pass nên dễ tìm một chút, nên liên quan đến truyện hoặc nhà editor.

  Rất tiếc hiện nay phong trào các editor xem pass như cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, đánh đố người đọc phải tìm pass ở đủ mọi hình thức, từ pass về truyện-không-liên-quan ở nhà-không-liên-quan cho đến pass hỏi về văn học cổ điển, điện ảnh truyền hình, âm nhạc nội ngoại Âu Mỹ Hàn, etc. Không tính những reader có IQ hơi thấp như mình đành phải dừng đọc truyện, các reader thông minh hơn có thể tìm ra pass nhưng đang đọc theo mạch truyện này tự nhiên phải chạy đi tìm thông tin truyện khác cũng mất hết cả hứng thú. 🙁

  1. Mình thấy bạn nói hơi quá rồi. Mình bắt đầu đọc đam mỹ từ khá lâu rồi và theo mình thấy pass của chủ nhà là dễ lắm rồi đó bạn. Chỉ cần có kỹ năng search google là tìm được. Hơn nữa bạn ý còn gợi ý giải pass dưới cmt nữa. Dễ tính dễ sợ luôn. Có đòi hỏi IQ cao siêu gì đâu bạn ơi. Người ta đã bỏ công sức ra edit cho mình đọc không mất tiền thì mình chịu khó tìm pass tí cũng chả phải việc gì lớn lao mà đọc cmt của bạn mình cảm giác như khó khăn lắm lắm ấy. Có nhiều nhà người ta còn đặt pass như giải mã Morse hay giải phương trình hóa học kia kìa. So ra mình thấy pass bạn CuP đặt dễ thương và dễ search phết ấy chứ.

   1. Hôm nay nhớ ra bữa trước có rải comment ở đây, quay lại trả lời một tý.

    Đầu tiên rất cảm ơn bạn Shizukimi, nhờ bạn hướng dẫn mình mới biết kỹ năng search google bằng hình ảnh. Sử dụng máy tính hơn hai thập kỷ nhưng quả nhiên mỗi ngày đều có thể học hỏi kiến thức mới.

    Reply của bạn Mèo thì nằm trong dự đoán của mình. Mình nhìn qua các comment tại những nhà editor trẻ, có người đọc trẻ thì những comment góp ý luôn sẽ có người trả lời “Hàng free miễn có ý kiến”. Theo mô típ hiện tại nếu mình không biết “quay đầu” mà vẫn tiếp tục giữ nguyên ý kiến thì sẽ có người reply “Không hợp xin tiễn, no-see-you-again”

    1. Bạn Mèo cũng không thể phản bác NHIỀU editor hiện nay yêu thích xem pass như cuộc thi đánh đố kiến thức thập cẩm. Như bạn nói đó, kỹ năng search google, morse hay phương trình hóa học gì đều dùng tất. Nhưng các bạn làm vậy sẽ giúp ích gì cho tác phẩm edit, đứa con tinh thần của mình? Để loại bỏ bớt người đọc thật-sự-yêu-thích-tác-phẩm-nhưng-không-rành-các truyện/lĩnh vực- khác sao?

    Pass chủ nhà đặt cho đến chương 65 rất hoàn hảo, hợp lý (nếu cố ý bắt bẻ thì chỉ có thể nhờ chủ nhà thêm vào gợi ý số chap thôi). Pass rất dễ đối với reader thật sự yêu thích, thưởng thức tác phẩm; nhưng đối với người qua đường hời hợt thì có là kỹ sư hãng Google cũng đố tìm ra.

    Pass các chương sau bỗng nhiên chủ nhà chạy theo phong trào, toàn lấy những tác-phẩm-khác ở nhà-edit-khác, thậm chí ở thể-loại-khác. Tại sao lại phải làm vậy? Bản thân “Địch Áo tiên sinh” là một tác phẩm rất hấp dẫn, có rất nhiều tình tiết đáng yêu có thể đặt làm pass. Những tình tiết như cái tên rất Độc của bác sỹ, thái tử cún, vv khi nhập pass, tìm pass người đọc lại 1 lần nữa thấm thía cái duyên của tác phẩm.

    2. Cái này mình tò mò thôi nhưng bạn Mèo tìm pass Sakura theo cách nào vậy? Mình không đọc truyện đó, trước khi được bạn Shizukimi hướng dẫn, mình gõ “thẻ bài Sakura” chỉ tìm được vài hình size nhỏ của nguyên bộ bài, nhìn lòi mắt cũng chẳng thấy cái nào giống.

    Sau khi bạn Shizukimi chỉ cách tìm trang fanart thì mới vỡ lẽ ra… trời ạ, thật sự trong mắt mình thấy không giống chút nào hết. Một cái là hình chibi ku-te toàn thân, thẻ bài là phong cách Clamp cận mặt. Cái này đánh đố cứ như đưa bạn cái hình avatar facebook của mình (full make-up, 360 độ, photoshop thêm 1 tý nữa) rồi bảo bạn nhận ra hình CMND của mình vậy. Thực tế đã chứng minh người yêu mình cũng nhận không ra …

    Cuối cùng mình cảm ơn Chủ nhà bỏ thời gian công sức làm tác phẩm. Giọng văn của bạn rất hay, tự nhiên. Có thể thấy bạn dành rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm. Về nội dung không có gì có thể chê, mình chỉ góp ý một chút râu ria bên ngoài để trãi nghiệm đọc truyện tại nhà càng tốt hơn.

    1. Cám ơn bạn. Mục đích ban đầu mình đặt pass là để phòng repost. Nếu bạn theo nhà mình từ những chương đầu tiên khi tác giả mới đào hố chưa được 10 chương thì bạn mới biết tình hình repost của cái nhà này.
     Mình không thích repost cũng như chuyển ver. Mình biết là có những bạn không có điều kiện đọc trên WP nên muốn đăng nó ở Wattpad nhưng mình không hề thích điều đó chút nào. Bạn có quyền đăng nhưng bắt buộc phải để private, bạn nói bạn đăng vì lý do cá nhân chỉ mình bạn đọc thì vì lý do gì bạn đăng để chế độ public vậy 🧐 Là muốn lấy truyện người khác làm rồi ra câu like câu view hả? Còn chuyện chuyển ver thì mỗi người có 1 ý kiến khác nhau. Các bạn thích đọc chuyển ver thì đọc mình không hè ép phải bỏ. Mình không thích chuyển ver nhưng mình tôn trọng công sức các bạn bỏ ra để edit rồi chuyển. Nhưng vấn đề là tại sao không lấy bản raw để edit lại mà lại lấy bản của mình? Mình đã từng cmt trên 1 trang chuyển ver và cmt bị xoá bay trong vòng mấy ngày. Mình vừa tức vừa bực tính drop truyện luôn.
     Sau đó mình mới đi lập nhà này để chồng copy. Nhà này lập là có tính phí và phí không hề rẻ. Phí này hoàn toàn tự mình bỏ ra để duy trì. Phí này còn phải trả mỗi năm một lần. Ai trả giúp mình? Có bạn readers nào trả cho mình không? Các bạn vào đây đọc chỉ tốn 3G, Wifi còn mình thì bỏ tiền ra duy trì cái web này cho các bạn đọc. Truyện này tác giả khoá VIP từ chương khoảng hai mươi mấy thì phải. Mình là người bỏ tiền ra mua VIP Tấn Giang để lấy raw nhé. Bạn tưởng mình đi tải raw từ nhà người khác để edit sao? Mình muốn ủng hộ chị ấy nên mình bỏ ra để nói rằng mình thật sự thích các tác phẩm của chị. Mình nói ra đây không phải để ca thán rằng mình tuyệt vời ra sao. Mình chỉ muốn nói rằng đây là một bộ truyện cực kỳ đặc biệt với mình, mình cực kỳ tâm huyết với nó. Mình trau chuốt từng câu từng chữ khi edit, bạn đọc là bạn có thể hiểu nên mình không hề muốn truyện mình bị repost. Có nhiều bạn repost chỉ để kiếm fame nhưng các trang đăng truyện là để kiếm tiền đó bạn. Nếu để cho tụi nó repost thì có khác gì tát vào mặt mình. Kiểu “tụi tao kiếm tiền nhờ sức và tiền của mày đó”.
     Còn vì câu nói “người qua đường hời hợt” thì xin hãy cứ làm người qua đường nhé. Mình không phải đăng truyện để hám fame. Mình edit là do mình thực sự thích bộ nào mình mới đăng để các bạn có cùng sự yêu thích vào đọc. Mình sẵn sàng private trang chỉ để cho những người thật sự yêu thích truyện vào đọc.
     Mình biết pass mình đặt khó nhưng bạn lội cmt là đảm bảo có hint giải pass. Mình không chơi đánh đố, mình chỉ đặt pass khó cho những người muốn repost không làm được thôi.
     Nếu bạn cảm thấy khó khăn quá thì mình cũng chịu. Mình sẽ không hề sửa một pass nào. Mình mới cập nhật hint cho pass ở trang mục lục. Nếu bạn chưa tìm được thì vào đọc để tìm pass.
     Cám ơn bạn!

     1. Chủ nhà ơi, bạn có nhầm mình với ai không vậy? Mình chỉ mới comment 2 cái về pass ở trên thôi, chứ chưa bao giờ liên lạc để repost, chuyển ver gì cả????

      Với chắc chủ nhà đọc vội quá nên chưa rõ ý trong comment phía trên của mình. Mình yêu thích và thưởng thức tác phẩm “Địch áo tiên sinh” rất kỹ, cho nên pass từ chương 65 về trước hỏi về nội dung truyện mình có thể dễ dàng tìm và tiếp tục theo dõi mạch truyện. Trong khi pass từ chương 72 về sau lại về những tác phẩm lạ hoắc (đối với mình), không liên quan gì đến tác phẩm này hay nhà Cực Phẩm mà chỉ phụ thuộc vào search google.

      Chủ nhà có thể đọc kỹ lại 2 comment trên của mình, mình có viết rõ mục đích của pass là chống auto-copy (or repost) nên mình hoàn toàn không có ý kiến về có nhiều pass. Mình cũng chưa hề đề cập chủ nhà sửa lại những pass đã đặt ra mà là góp ý cho những pass/ tác phẩm về sau.

      Nhìn chung, các trang repost lớn hầu như không đọc tác phẩm của bạn mà chỉ copy-paste (aka “người qua đường hời hợt” trong comment của mình). Những pass về nội dung tác phẩm (như pass chương 65 về trước) đòi hỏi phải đọc tác phẩm chứ không thể tra google sẽ làm khó bọn repost, không thể làm khó người đọc chân chính.

      Ngược lại, những pass không yêu cầu đọc “Địch Áo tiên sinh”, chỉ yêu cầu kỹ năng search google cao siêu như từ chương 72 về sau, reader bình thường có thể tìm được thì bọn repost cũng có thể tìm được. Chẳng những vậy, với kỹ năng vi tính giỏi và biết nhiều tác phẩm theo diện rông như bọn repost chuyên nghiệp, thậm chí bọn họ có thể dễ dàng giải được pass nhưng reader chân chính của bạn thì không. 🙁

     2. Mình dùng “bạn” ở đây là ý ám chỉ thôi chứ không phải nói bạn đâu =))))))
      Mình sẽ suy nghĩ về việc sửa pass liên quan đến truyện. Cám ơn bạn

    2. Giờ mình mới rãnh vào đọc hết đoạn cmt dài của bạn. Tuy giờ mới rep không biết bạn có đọc không nhưng mình vẫn muốn nói.

     Mình tìm thẻ bài Sakura theo cách nào ? Mình cũng không đọc truyện đó nhé. Và mình tìm bằng cách mở hình đó theo link bạn chủ nhà cho. Sau đó search google bằng từ khóa “Những thẻ bài sakura” rồi tìm trang có nhiều hình nhất rồi so sánh. Mở 2 tab tìm so sánh cho dễ bạn nhé. Còn về bạn bảo nó không giống tí nào với hình gốc thì dân đã đi làm vài năm như mình cũng biết có từ gọi là fanart bạn ạ. Vậy nên chịu khó chút xíu là giải được pass đó.

     Bây giờ mình vào thì thấy bạn chủ nhà đã đổi lại hết mấy pass mà bạn nói là “pass chạy theo phong trào”. Cá nhân mình thấy đặt pass thế nào là sở thích của người ta thôi bạn ơi. Như bạn mà vào mấy nhà editor khó khó bị quăng mấy câu tìm được thì đọc nha bạn. Không tìm được thì khỏi đọc. Đọc được hay không là chuyện của bạn. Giống như bạn đi học vậy, trong chương trình học bắt buộc học tiếng Anh, đâu phải ai cũng muốn và thích học tiếng Anh, nhưng vẫn phải học. Chả nhẽ bạn đi phản bác thôi tui không biết, khó lắm đừng dạy. Hình như không liên quan lắm nhỉ =)) thôi kệ đi, chắc bạn hiểu ý mình ha. Chủ nhà người ta đâu có nghĩa vụ bày cơm ra rồi mà còn phải đút cho bạn ăn đúng không?

     Về mấy cái pass được nhận xét khó mà chủ nhà đặt lúc trước thì cá nhân mình phát hiện ra là sau khi giải ra mình đã tìm hiểu thêm được mấy thông tin khá thú vị. Không ảnh hưởng gì cả.

     Và mình phải công nhận là bạn Cực Phẩm rất dễ tính luôn. Nghe góp ý là sửa lại liền <3 Bây giờ thì hi vọng không có vấn đề gì để phải "góp ý" nữa ha =)))

 17. C ơi, cho e hỏi là mấy cái phiên ngoại bị gạch ngang là chưa edit hay k edit luôn v ạ? Btw, truyện dễ thương quá ạ, thích nhất Lục Dã Thiên Hạc á

   1. Pass chương 86-90 mh lội truyện để tìm ra T****HA* mà sao chưa đúng? Mong hint. Cảm ơn chủ nhà. Nếu có thể edit thêm các tác phẩm khác của tác giả Lục Dã Thiên Hạc a.

    1. Mình mới sửa lại pass cho dễ hơn, pass là Lúc Tiêu Tê mới mua Quang Tông về thì lúc đó Quang Tông được mấy tháng tuổi? Pass gồm 3 chữ cái, không dấu, không hoa, không cách.
     Xin lỗi vì sự bất tiện này TvT

    2. Thật ra các truyện khác của chị Chim Xanh thì đều được edit hoàn hết rồi, chỉ có bộ Chước Lộc thì chưa hoàn. Nếu chị viết thêm bộ mới thì mình sẽ edit ^^

     1. Cảm ơn chủ nhà thiệt nhiều. Tui sẽ cắm cọc chờ truyện mới. Nếu được thì share pass PN cho mh được không?

 18. Cô đổi hết pass làm t bối rối quá, Hôm trc đọc hết ròi, nay đọc lại mà thấy quái lại, nhập pass k vô được, nhòm lên trên mới biết đổi sạch pass rồi

 19. Cảm lên chủ nhà đã dịch truyện nhe, mới đọc 5 chương đầu mà mình thấy thích truyện ghê luôn. Chủ nhà dịch cũng siêu mượt nữa. Cảm ơn bạn lần nữa nhe

 20. Hu hu sao đổi pass vậy thiếm ơi, lần trc đọc đến chương 90 xong bỏ đấy h quay lại pass đã đổi khác rồi hu hu 😭

 21. Hầy vừa lội com về vấn đề pass, nói thiệt chớ pass nhà này còn dễ chán các bạn ơi, lười động não đến vậy cũng thua. Pass trước chịu khó gg 1 tý là ra, vd cái pass thẻ bài đi, trời ơi gg sakura card nó hiện ra trang wiki rồi vào mà mò mấy card 8 chữ là ok chứ có khó khăn gì đâu. Pass đại ca triển chiêu cũng thế, đọc cái giới thiệu truyện đó nó cũng ghi tên mà. Bảo pass nhà này khó thì chắc các bạn ý chưa biết đến nhà nào mà pass khó đến mức bạn đặt pass còn dek nhớ pass là gì luôn đấy. Tui kiến nghị chủ nhà là mấy đứa lười động não đấy nên dc cho out ==

  1. Từ xưa đến giờ mình nice lắm vì mình cũng là readers cho nên mình hiểu. Thiệt ra đặt pass để cấm repost thôi, làm mấy bạn tìm pass khó quá mình cũng thấy không đành lòng TvT

 22. Đu tới mí chương phiên ngoại mà cô bảo ko trans nữa lại phải lọ mọ đi đọc cv…. buồn hem tả được.
  Đọc rồi mình chỉ muốn đặt lun chai nước hoa của em Tiêu về xài, mùi cỏ xanh =))) đọc thấy nó là chai unisex. Cơ mà tận 100ml… nhớ hồi mua chai Light Blue 100ml giờ 3 năm chưa xài đc hết 1/2. Nghĩ mà xót xa…

 23. Nhảy hố thôi nào *^O^* cám ơn bạn chủ nhà đã cực nhọc edit , tung bông tung hoa chào chủ nhà ↖(^ω^)↗

 24. Chủ nhà ơi, không hiểu tại sao mình bấm pass chương 95 mãi không được, ô pass không cho mình nhập số (chữ cái thì nhập được), mình đã thử 2 điện thoại nhưng vẫn không được, giúp mình với 😂😂😂😂 cảm ơn bạn nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.

 25. Chủ nhà ơi pass chương 95 sao vậy ạ TvT em nhập mật khẩu thì không nhập số được ấy ạ

   1. Chị chủ nhà ơi em vào được chương 95 rồi cơ mà nhập mk vào chương 96 nó lại bị vậy á chị ơi TvT. Em thử thêm chương 98 nó cũng bị vậy luôn nựa huhu

     1. Chủ nhà ơi mình cũng bị tình trạng trên và paste vào ô pass cũng không đuợc, nếu đuợc bạn có thể đổi pas từ dạng số sang chữ không. Cám ơn bạn.

 26. Chào chủ nhà, cảm ơn chủ nhà vì đã edit một truyện hay dư lày. Mình đang đọc đến chap 25, chap set pass đầu tiên và không hiểu sao mình không thể nhập mật khẩu được. Trên đường link thì hiện “website not secure” 😭😭. Giúp mình với.

 27. Em đọc một lòe luôn, truyện hài hài mà chị edit mượt quá <3 đây chính là lí do mà em sắp thi ĐH vẫn không thể dứt khỏi đam, yêu chị nhiều, xin lỗi chị vì em bh mới cmt, T.T em có thói quen đọc truyện là không làm cái khác nên T.T Ủng hộ chị, chờ mong các tác phẩm tiếp theo của chị <3 <3 <3

 28. Biết nhà nàng qua nhà kurokochiii nên h mới comment cho nàng đc. Nàng edit hay với lại mượt lắm. Tks vig nàng đã edit bộ mày nhé mình hóng bộ này của bà Hạc lâu rồi. Dù chưa đọc đến phiên ngoại nhưng khi nào nàng set pass có thể send cho mình đc ko. Mail của mình là buingan1806@gmail.com.

 29. Giờ mình mới biết nhà nàng qua kurochii, thật tiếc là trước đó không biết và theo dõi lâu dài T___T Có lẽ là cũng không dám xin pass vì chương truyện cũng là nàng bỏ tiền ra mua. Nhưng mình mong là chủ nhà sẽ giữ blog và đừng xóa nhé, mình hay có thói quen cop word về đọc vì sợ các blog bị delete, mình cũng rất tôn trọng chủ nhà, mong rằng bạn đừng vì tụi repost mà khóa blog được không QAQ. Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã bỏ công sức hoàn thành bản dịch cho các readers nhé <3

 30. Chị ơi cho em xin pass từ PN3 trở đi được không ạ? Em vừa thi chuyển cấp, thi chuyên xong đọc được bộ của chị hay quá trời, giải toả đầu óc sau tháng ngày thi cử. Chị dịch hay lắm ạ! Nếu chị gửi được cho em càm ơn ạ
  Gmail elyna1301@gmail.com

 31. Chào bạn, cám ơn bạn đã bỏ công edit bộ truyện. Tuy nhiên mình đang gặp phải một vấn đề nhỏ, đấy là từ phiên ngoại 3 trở đi, mình có nhập pass theo hướng dẫn nhưng vẫn không thể xem được. Vậy không biết có thể phiền bạn gửi lại pass giúp mình hoặc hướng dẫn thêm cho mình được không?
  Email của mình là: vivieiko32@gmail.com
  Chân thành cám ơn bạn.

 32. Chào chủ nhà,

  Cám ơn chủ nhà đã edit và chăm chỉ post bài 😘. Mình đang theo dõi bộ Địch Áo Tiên Sinh của nhà bạn á. Nói thiệt với chủ nhà là mình đang đợi chủ nhà hoàn hết để copy từng chương về giữ riêng cho mình (nhưng nhận ra nhà bạn ko copy đc ^^!), vì mình chỉ tiện đọc trên phone thôi. Đã chờ đến phiên ngoại nhưng lại thấy chủ nhà bị repost, mình rất tiếc khi nghe chuyện này xảy ra và rất hiểu khi chủ nhà đặt pass. Chỉ muốn nói là mốt mà chủ nhà có set luôn private thì cho mình vào nhà với đừng chặn mình ngoài cửa nha ^^!. Vì ngoài là silent reader, lâu lâu bay vào comment, và copy về cho mình một bản word thì mình rất trung thực nha, ko có vụ repost này nọ đâu ^^. Nói tóm lại là chủ nhà có thể share pass cho mình với không? Vì mình rất mong chờ phiên ngoại ấy. Đừng buồn vì chuyện repost nhiều nha!

  Cám ơn chủ nhà đã edit nha, cố lên!!

  P/s: Mình có tìm chủ nhà trên FB với email nữa. Chủ nhà có thấy thì biết là mình nha!!! *ôm ôm* 😂😂😂

 33. Vừa mới lên bác gg gõ [Dior tiên sinh] định quay lại nhà bạn đọc PN. Ai dè thấy bên truyenfull đã có đăng cả rồi, công nhận các thánh bên ấy lẹ thiệt :)). Nếu J nhớ hông lầm thì blog bạn chống copy mà, ko lẽ bên kia ngồi gõ lại từng chữ sao mèn. Ko coi dc PN sau bùn quá, ngồi gõ mk# repost_la_chó hơn chục lần mà vào ko dc, lúc đầu cứ ngỡ mình sai, sau mò dc vô tới đây mới biết tin. Uhm, thiệt tình là tớ cũng cmt xin pass thôi, nhưng cũng thấy ngại vì bữa giờ toàn đọc chay ít khi cmt cám ơn bạn dc câu nào, giờ vô xin pass cũng ngại quá, hì hì. Thôi thì ấy cho thì tớ vui, còn ko cho thì đợi đến khi nào ấy đồng ý mở thì vào coi lại. Mail tớ nè: jeannguyen1106@gmail.com. Thanks ấy đã bỏ công sức ra dịch truyện này, truyện rất rất hay ạ. Thanks ấy nhìu nhìu :))

 34. Chủ nhà ơi, mình thật sự rất cảm mơn bạn vì đã edit rất hay bộ Dior tiên sinh này, mình thật sự rất thích nó, thật sự mình thích nó vô cùng,mình hi vọng chủ nhà có thể cho mình pass của phiên ngoại 3 :(( vì thật sự một bộ hay như vậy mà mình không đọc hết mình cảm thấy rất tiếc.Minhf biết hi vọng rất nhỏ nhou nhưng mong bạn sẽ hiểu
  Emai của mình là : xuanhuongtran6@gmail.com

 35. Chào chủ nhà. Tks bạn đã edit cuốn truyện này cho mn và cũng cùng bạn căm hận lũ repost bấy laua nay làm phiền.
  Đây là một cuốn truyện rất hay. Truyện hài nhung cũng có lúc thăng trầm, công thần phi papa thì là mấu chốt cho cái mới của truyện. Anh này là một tên phải nói là co ý chí kiên trì theo đuôi rush. Gặp khó k bỏ là a đây.

  Từng việc anh này làm cho cuộc hôn nhân cũng nhu cho ty của mình đều chua từng nói ra. Cả câu chuyện cũng logic khi no bộc lộ dần dần những điều này làm cho ty của anh dc đáp lại trọn vẹn hơn. Khi đọc mình cũng nhân ra là anh này thay đổi kịch bản cũng phù hợp vs hoàn cảnh ghê, từng bước phát triển của cai game này đều dc tích họpw phù hợp nhất vs nhân vật cần phối, hay nhất phải là ong xã hoi đen kìa, hài vãi. Nhung tui lại hài phong cách của huyết quý tộc chỉ nghỉ tới quần áo đen vsf dù đen là đủ cười cả buổi r. Cái gì mà, thua thì xử lý theo quân Pháp, hài thật. Tcam của anh này thì mình đánh giá là c có gốc lắm, biết là anh vì yêu làm tất cả chỉ là tg vẫn c cho mình cái gì đã làm anh quyet tâm đến v, một khung cảcnh hay một câu nói hay hành động nào đã đọng lại trong lòng dẫn đến sự chấp nhất vô bờ bến này vẫn c rõ lắm. Nhưng dok là quá khu thui chứ tui ổn vs hiện tại sủng thụ k no limit của anh.

  Truyện co những khúc thú vị, phải công nhận là lời thoại dành cho những tình huống rất chất.

  Về tiêu tê thì cũng chuẩn hiện thực ( phần đầu thui) rất rõ là vì cs có nhìu cái k chú ý và bị bỏ quên, cả cuốn này là quá trình nhận ra và khám phá người bạn doi mấy năm chung sống. Ty đẹp lên khi biết toi nhung hi sinh của nhau cho no.nhieu lúc thấy tiêu tê chưa thật lòng yeu thương phi thần, cho tới khi cuối truyện những lo lang đồng cảm cũng nhu đồng cảm xúc vs thần phi mới khiến tui camt nhận dc tc của anh. Chắc do cach cam nhận của tui, Đọc cả cuốn tui rất ít thấy tc anh tự phát, nó chỉ xảu ra lúc anh phát hiện chuyện xưa cũ.

  Khúc cuối là cao trào nhất khi mà mọi thứ tui mong chờ đều tới, nguoi yêu nhau thì boc lộ cảm xúc ra nhiều hơn và chạm lòng tui nhỉu hơn. Vừa cười nhu điên đã ôm đt ngậm ngùi vì vài câu đơn giản, thậm chí tui còn dừg lại chỉ để đọc lui đọc tới một câu cảm động.

  Mãn nguyện những ngày thiếu truyện đọc. Tks chủ nhà đã edit.
  Ps : noi nhìu v thui người đẹp cho tui pass đọc phien ngoại dc k huhuhu, cực kỳ muốn đọc cuộc sống sau naỳy của 2 ng sẽ ntn sau biến cố này
  Gmail của mình là :
  lapinlonesome@gmail.com

  Nếu dc cho phép đọc tiếp xin chân thành đội ơn

 36. Chào CuP, theo truyện đến hết đoạn đường dài thế này, dù không đi được đến phiên ngoại cuối cùng, dẫu có chút đáng tiếc nhưng mình vẫn muốn vào nói với bạn lời cảm ơn :”D

  Thực cảm ơn bạn đã chuyển ngữ câu truyện này và chia sẻ em ấy với một hình hài duyên dáng, trau chuốt và tươm tất đến thế.

  Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong việc chuyển ngữ, để readers như mình được hưởng ké niềm vui đó nhé :”D

   1. Mình chỉ nói lời thật lòng, không ngờ nhận được hoan hỉ và bất ngờ như vậy. Lần nữa cảm ơn CuP thật nhiều ❤️

 37. Ài ko hiểu tại sao cmt lại bị mất…nên thôi mình cmt lại vậy 😂 Thú thật là nghe cậu kể chuyện bị repost tớ nhức nhối thật sự, tại vì bản thân cũng bị dính mấy lần mà kêu ca chẳng ai nghe…Nên đặt pass như vầy là đúng r, tính sao vẫn đỡ hơn cái cảnh nhìn đồ mình bỏ công bỏ của ra xây dựng cực gần chết bị ngta hiên ngang cầm đi vì đủ mọi lý do hl 😐

  Mình cũng mới theo Lục Dã Thiên Hạc gần đây thôi, tình cờ bắt gặp nhà cậu ☺ Thật sự rất thích cách cậu chuyển thể, rất mượt rất suôn, giữ dc trọn vẹn nét bựa ngọt manh của truyện và nhân vật, thậm chí còn làm cho nó rất rất duyên nha😚😚😚 Đọc 1 lèo hết cả truyện r haha, ko thể đọc nốt các PN thật sự là 1 việc rất rất đáng tiếc…hầy, thôi thì mình gửi lại cái cmt này và yêu thương ở đây, cậu xót thì rộng lòng cho t dc xin cái pass nhé ☺ hinaheosn@gmail.com

  Từ đây về sau sẽ luôn ủng hộ cậu! Yêu ~ ❤

 38. Truyện hay lắm chị ơiiiiiiii
  Edit nuột chị ơiiii
  Đọc thẳng tuột mấy chục chương luôn
  Thả tym cho chị nàaaa ❤️❤️❤️

 39. Mình chào chủ nhà, mình xin tự giới thiệu mình là một con thường đọc truyện nhưng ít comment do một phần mình lười với xài điện thoại cùi nữa, tình cờ tìm được truyện Địch áo tiên sinh, mò vào đọc mình thấy truyện rất hay, chủ nhà edit cũng mượt nữa, mình rất muốn theo hết bộ truyện này,chủ nhà có thể cho mình xin pass của các PN từ sau PN3 được ko T.T hu hu mình ghiền truyện quá rồi.
  Mail của mình là: nguyenthanhminhhang@gmail.com
  Mình cảm ơn chủ nhà vì đã đọc cmt của mình và đã edit một bộ truyện hay như thế nữa. Chúc chủ nhà vui vẻ nha <3 <3

 40. chào chủ nhà, mình mới biết bộ này trên fb, công nhận bạn dịch mượt và có tâm ghê luôn, sẽ cắm cọc ở đây ủng hộ dài dài, yêu nhiều

 41. Chủ nhà ơi, kiếm được một bộ truyện hay như thế này thật sự rất vui luôn đó! Cảm ơn chủ nhà đã edit nha! Nhưng mình đọc đến phiên ngoại 3 thì nhập pass không được. Chủ nhà có đổi pass không? Nếu có cho mình xin với ạ? Email mình là lehoangthy0198@gmail.com Hứa không share pass đâu, chủ nhà đừng lo! Cảm ơn chủ nhà trước nhá!

Có gì muốn nói không nào?