Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh) – Lục Dã Thiên Hạc

Tên truyện: Địch Áo Tiên Sinh.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.

Thể loại: Đam mỹ, thuần ái, hiện đại, cận đại, hài hước, chủ thụ, hào môn thế gia, thất niên chi dương, hoan hỉ oan gia.

Chuyển ngữ: Cực Phẩm.

truyện chỉ được đăng tại http://www.ltl197.info

Bản gốc: Đã hoàn – Link: Địch Áo Tiên Sinh | Tấn Giang

Bản chuyển ngữ: Chưa hoàn

Chú ý + Cảnh báo:

Làm ơn đọc kỹ. Những comment hỏi liên quan đến những vấn đề trong đây sẽ không được trả lời!!!

 • Mình không biết tiếng Trung, chỉ edit theo QT nên độ chính xác có thể sẽ hơi lệch chút. Mình dịch khá thoáng nên bạn nào đọc QT thấy mình dịch không dùng nhiều từ trong đó lắm thì cũng thông cảm vì mình thích dịch theo cách giúp người đọc dễ hiểu hơn.
 • Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
 • Đừng mang truyện ra khỏi nhà. Cho dù có ghi nguồn cũng không được.
 • Không cần hỏi chuyển ver vì mình sẽ không đồng ý.
 • Mình không thích hỏi những câu như thụ/công có sạch không vì cuộc sống này thực tế lắm, gặp được người tốt không phải bắn một lần là trúng, phải có chọn lọc rõ ràng. Lỡ có sai đó là do số phận chứ không phải do người. Bạn có thích ai hỏi bạn “Are you a virgin?” không? Be nice and polite, guys!
 • Và cái cần im đậm: Không nên ăn uống khi đọc truyện, tránh tình trạng phun đồ ăn vào màn hình.

—/////Pass/////—

 • Chương 25: Bác sĩ tư nhân mà Tiêu Tê dẫn Trương Thần Phi đến để khám bệnh tên gì? Pass gồm 9 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa.
 • Chương 32: Trương Thần Phi nói khi còn nhỏ mình thuộc giống chó gì? Pass gồm 5 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 43: Trương Quang Tông thuộc giống chó gì? Pass gồm 6 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 53: Tên cũ của Tiêu Tê là gì? Pass gồm 8 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa. 
 • Chương 65: Trương Thần Phi nói, nếu tiểu kiều thê “đẻ” được thêm đứa nữa thì sẽ đặt tên là gì? Không cần có họ, chỉ cần tên. Pass gồm 6 chữ cái, không dấu, không cách, viết hoa toàn bộ.
 • Chương 72 – 75: Tên bộ truyện tranh đam mỹ mà những nhân vật trong truyện được gọi bằng những cái tên Bạo, Dâm, Đen, Cam… Tên tiếng anh, pass gồm 6 chữ cái, có 2 con số và 4 chữ cái, không dấu, không cách, không hoa.
 • Chương 76 – 80: Tên tiếng Anh của thẻ bài này trong phim hoạt hình Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Pass gồm 8 chữ cái, viết liền, không dấu, không hoa, bắt đầu bằng chữ “the” → Hình.
 • Chương 81 – 85: Tên tiếng Anh của thẻ bài này trong phim hoạt hình Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Pass gồm 8 chữ cái, viết liền, không dấu, viết hoa chữ đầu tiên, bắt đầu bằng chữ “The” Hình.
 • Chương 86 – 90: Trong Quỷ Hành Thiên Hạ của Nhĩ Nhã, đại ca của Triển Chiêu tên là gì? Pass gồm 8 chữ cái, viết hoa toàn bộ, không cách, không dấu.
 • Chương 91 – 95: Trong One Piece, thành viên nào của nhóm Mũ Rơm là thành viên động vật duy nhất? Tên gồm đủ họ, pass gồm 15 chữ cái, không hoa, không dấu, không cách.
 • Phiên ngoại: Xin đọc post này → Link.

—/////Mục Lục/////—

~Chính văn~

Giới thiệu

Chương 1: Tân nương trăm vạn của tổng tài (1)

Chương 2: Tân nương trăm vạn của tổng tài (2)

Chương 3: Tân nương trăm vạn của tổng tài (3)

Chương 4: Tân nương trăm vạn của tổng tài (4)

Chương 5: Tân nương trăm vạn của tổng tài (5)

Chương 6: Tân nương trăm vạn của tổng tài (6)

Chương 7: Tân nương trăm vạn của tổng tài (7)

Chương 8: Người yêu thế thân của nhà giàu (1)

Chương 9: Người yêu thế thân của nhà giàu (2)

Chương 10: Người yêu thế thân của nhà giàu (3)

Chương 11: Người yêu thế thân của nhà giàu (4)

Chương 12: Người yêu thế thân của nhà giàu (5)

Chương 13: Người yêu thế thân của nhà giàu (6)

Chương 14: Người yêu thế thân của nhà giàu (7)

Chương 15: Người yêu thế thân của nhà giàu (8)

Chương 16: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (1)

Chương 17: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (2)

Chương 18: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (3)

Chương 19: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (4)

Chương 20: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (5)

Chương 21: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (6)

Chương 22: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (7)

Chương 23: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (8)

Chương 24: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (9)

Chương 25: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (10)

Chương 26: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (11)

Chương 27: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (12)

Chương 28: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (1)

Chương 29: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (2)

Chương 30: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (3)

Chương 31: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (4)

Chương 32: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (5)

Chương 33: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (6)

Chương 34: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (7)

Chương 35: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (8)

Chương 36: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (9)

Chương 37: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (10)

Chương 38: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (11)

Chương 39: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (12)

Chương 40: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (13)

Chương 41: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (14)

Chương 42: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (15)

Chương 43: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (1)

Chương 44: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (2)

Chương 45: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (3)

Chương 46: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (4)

Chương 47: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (5)

Chương 48: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (6)

Chương 49: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (7)

Chương 50: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (8)

Chương 51: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (9)

Chương 52: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (1)

Chương 53: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (2)

Chương 54: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (3)

Chương 55: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (4)

Chương 56: Sweatheart tế phẩm của huyết tộc (5)

Chương 57: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (6)

Chương 58: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (7)

Chương 59: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (8)

Chương 60: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (9)

Chương 61: Vương tử nhân ngư của hải thần (1)

Chương 62: Vương tử nhân ngư của hải thần (2)

Chương 63: Vương tử nhân ngư của hải thần (3)

Chương 64: Vương tử nhân ngư của hải thần (4)

Chương 65: Vương tử nhân ngư của hải thần (5)

Chương 66: Vương tử nhân ngư của hải thần (6)

Chương 67: Vương tử nhân ngư của hải thần (7)

Chương 68: Vương tử nhân ngư của hải thần (8)

Chương 69: Vương tử nhân ngư của hải thần (9)

Chương 70: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (1)

Chương 71: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (2)

Chương 72: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (3)

Chương 73: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (4)

Chương 74: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (5)

Chương 75: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (6)

Chương 76: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (7)

Chương 77: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (8)

Chương 78: Bà xã ngàn vàng của tổng tài nghèo túng (9)

Chương 79: Nam thê nội gián của quân phiệt (1)

Chương 80: Nam thê nội gián của quân phiệt (2)

Chương 81: Nam thê nội gián của quân phiệt (3)

Chương 82: Nam thê nội gián của quân phiệt (4)

Chương 83: Nam thê nội gián của quân phiệt (5)

Chương 84: Nam thê nội gián của quân phiệt (6)

Chương 85: Nam thê nội gián của quân phiệt (7)

Chương 86: Nam thê nội gián của quân phiệt (8)

Chương 87: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (1)

Chương 88: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (2)

Chương 89: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (3)

Chương 90: Vương phi xinh đẹp của vương gia bá đạo (4)

Chương 91: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (1)

Chương 92: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (2)

Chương 93: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (3)

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

~Phiên ngoại~

Phiên ngoại 01 – Gặp được người sớm một chút (1)

Phiên ngoại 02 – Gặp được người sớm một chút (2)

Phiên ngoại 03 – Gặp được người sớm một chút (3)

Phiên ngoại 04 – Toàn tức võng du (1)

Phiên ngoại 05 – Toàn tức võng du (2)

Phiên ngoại 06 – Lý luận không có cơ sở thực tế

Phiên ngoại 07 – Một ngày của Quang Tông

Phiên ngoại 08 – Ôm ôm hôn hôn bế cao cao

/Hoàn/

—///////////—

Leave a Reply

47 Comments on "Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh) – Lục Dã Thiên Hạc"

Có gì muốn nói không nào?

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Kawaiinu
Guest

Chủ nhà ui, spoil gỡ mìn trước giúp mình nha. Mình đọc sơ thì thấy anh công chỉ iu mình em thụ và chỉ ngủ với em thụ mà thôi. Em thụ thì hẹn hò nhiều người rồi, ẻm có ngủ với người khác ngoài anh công chưa?

Cực Phẩm [CuP]
Guest

Cái này tác giả ko nói. Chỉ nói bạn thụ về nước come out với gia đình thì bị bắt đi xem mắt. Tính cách bạn thụ thì khá cứng nhắc nên mình nghĩ % này không cao lắm.

Kawaiinu
Guest

Cảm ơn chủ nhà nghen! Mình đợi có nhìu nhìu chương sẽ bắt đầu nhảy hố. Nếu có tin mới chủ nhà update nha 🙂

Cực Phẩm [CuP]
Guest

Mình thường thông báo cuối chương mình mới đăng á. Thì thông báo mới chỉ có là từ chương 25 thì tác giả sẽ đặt VIP nên tiến độ sẽ chậm lại vì chương truyện sau 72h mới giảm giá tiền 🙂
Hoan nghênh bạn quay lại ~

Mocmoc
Guest

Chị ơi, bây giờ bản QT ra tới chương trăm mấy rồi, vậy tác giả có nói rõ chuyện này chưa ạ? :(((((

Chủ Thần ôn nhu khí suất
Guest

Gu của chủ nhà với tui rất là hợp nhau nhá, thế mà giờ tui mới biết đến nhà của cô _(:3j Z)_ năm mới vui vẻ nha, tui cũng mới biết vụ bên truyenfull cảm thấy rất tiếc, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tụi tui một tiếng, chúng tui hết lònh ủng hộ! 😍😘😘😙

trackback

[…] [Đang tiến hành] Cực Phẩm’s World […]

Anonymous
Guest
Hôm qua em tìm thấy bộ này và đọc một lèo đến bây giờ luôn. Lục Dã Thiên Hạc quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng, truyện vừa hài hước phun tào nhưng vẫn cực tình cảm. Cảm ơn chị chủ nhà đã edit bộ này ❤️❤️ À nhân tiện, em có thể share link của bộ này trong hội tò mò được không ạ? Em chỉ muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc và bấn loạn với mình, không có ý định nào khác. Nếu chị đồng ý em mới làm, nếu chị không thích việc… Read more »
Sói
Guest
Hôm qua em tìm thấy bộ này và đọc một lèo đến tận bây giờ luôn. Lục Dã Thiên Hạc quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng với những truyện vừa hài hước vừa độc đáo thế này. Cảm ơn chị vì đã đem đến một bộ truyện cực đáng yêu cho mọi người ❤️❤️ Nhân tiện, em có thể sharelink của bộ truyện này lên hội tò mò ở trên fb được không ạ? Em không có mục đích nào khác ngoài giới thiệu cho mọi người cùng đọc và bấn loạn với mình cả. Nếu chị… Read more »
Sói
Guest

Ây gù ngại quá em lại đăng hai cái cmt giống nhau y hệt. Tại em chưa cmt ở đây bao giờ, bình thường em chỉ cmt trên wordpress thôi 😓

trackback

[…] tiên sinh | Cực Phẩm […]

Mocmoc
Guest

Chị ơi, em nghẹn một chuyện đến bây giờ mới dám hỏi. Là trước khi quen công thì thụ từng qua lại với n đứa (con trai) rồi ạ? :((((((

oftgrvt
Guest

Truyện vừa hài vừa dễ thương ^^
Cảm ơn bạn vì đã edit nha <3

Tâm Khiết
Guest

Người ơi tui ko nhớ em-trong-thì-tương-lai của Quang Tông tên gì huhu chỉ nhớ cũng là tên nv nổi tiếng huhu cho tui tên chương đi huhu

mkinoongsjqy
Guest

Lâu rồi em không tìm được truyện nào hợp gu như truyện này, vài ngày đã sắp đuổi kịp tiến độ edit của chị mà đọc nhanh quá không nhớ kịch bản nào nhắc đến em trai của Quang Tông 😂😂😂

Thanh Thanh Dương
Guest

truyện của Lục dã thiên hạc luôn hài hước và tình cảm như vậy. Cảm ơn chủ nhà đã dành thời gian edit truyện này, thật dễ thương

vianpham123
Guest

Bạn ơi bạn có thể gợi ý thêm pass c72-75 được ko 😂😂😂? Mình đọc ko nhiều truyện tranh lắm nên mình ko tìm được tên bộ này. Cảm ơn bạn nhiều

Tâm Khiết
Guest

Ủa nàng ơi nàng đổi pass 81-85 hả, hôm qua chương 81 tui ấn pass là “thef**ht” được xong chương 82 lại ko được là sao T.T