Tin tức xuất bản “Dior tiên sinh”

Hôm nay lội Weibo chị Hạc thì mới thấy bả share bài post về ngày bán “Dior tiên sinh”.

Đây là tổng thể mặt trước mặt sau mặt dưới mặt trên lại còn có sticker nữa #_#

Em ấy có giá khoảng 143 tệ. Bắt đầu bán vào ngày 28 tháng 7 lúc 7:30 tối (chắc đi xem giờ) =)))))))))

Còn cái đặc biệt nữa đó là… trong sách xuất bản có phiên ngoại riêng 9 ngàn chữ.

Thôi chúng ta hãy cứ ngồi liếm màn hình đi T^T