Chia tay, người tiếp theo – Thanh Thanh Diệp (Văn án)

Chia tay, người tiếp theo Tác giả: Thanh Thanh Diệp Chia tay: Tình cảm sâu sắc dần dần phai nhạt vì vấn đề cơm ăn áo mặc và sự chán ghét của ba mẹ Tề. Ba Tề lạnh lùng, mẹ […]