Báo cáo quân địch, tôi có rồi! – Lạc Anh Triêm Mặc

Báo cáo quân địch, tôi có rồi!

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc

#ngọt văn #sủng #song khiết #sinh tử #mạt thế chủng điền văn #vị lai giá không

Độ dài: 60 chương chính văn + 2 phiên ngoại

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cảnh báo CHÓ DỮ!!!

  • Cấm repost, chuyển ver hoặc sử dụng bản dịch của mình dưới mọi hình thức.
  • Mình lấy raw từ Tấn Giang và có mua chương VIP đàng hoàng.
  • Pass truyện này sẽ cực kỳ khó vì mình không muốn bị repost nữa. Nếu bị repost mình sẽ private truyện. Pass có liên quan đến nội dung truyện hay không là do mình. Truyện sẽ đặt pass cực nhiều nên nếu nản thì xin mời come back.

~*~

Văn án

Văn án 2

Chương 1 – Tiểu sâu lùn

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

[Hoàn]