Bảng phỉ tiên sinh thân ái của tôi – Lữ Thiên Dật

BẢNG PHỈ TIÊN SINH THÂN ÁI CỦA TÔI

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Tên gốc: Ngã thân ái đích bảng phỉ tiên sinh [我亲爱的绑匪先生]

Thể loại: đam mỹ, ân oán tình cừu, hào môn thế gia, 1v1, HE

Nguồn: Raw

Độ dài: 8 chương chính văn + 1 phiên ngoại

Edit: Cực Phẩm

~*~

Mục lục

Văn án

Chương 1, Bảng phỉ tiên sinh rất phúc hắc

Chương 2, Bảng phỉ tiên sinh chơi thật đấy

Chương 3, Bảng phỉ tiên sinh rất thoát tuyến

Chương 4, Bảng phỉ tiên sinh rất soả khuyết

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Phiên ngoại

~Hoàn~

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Có gì muốn nói không nào?

  Subscribe  
Notify of