(Góc múa PS) Tiêu Chiến – Cover Facebook

“Nếu ngày nào đó bỗng dưng em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì em có thể đi một vòng quanh anh được không?”

HQ: https://imgur.com/UVwMoLw

Des by me.

Mị đang đắm đuối anh trai này lắm lắm lắm luôn á~

Info: Tiêu Chiến

Weibo: https://weibo.com/xiaozhan1

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰