Thông báo chuyển nhà

Mình chuẩn bị chuyển nhà mới. Lý do là chỗ đó chi phí rẻ hơn ở web này.

Thông báo chính thức chuyển sẽ được báo sau. Chắc không quá 3 ngày đâu.

Mình vẫn sẽ để blog này để cho mấy bạn biết đường link nhà mới.

Cảm ơn mọi người <3

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰