Poster Dương Dương

Untitled-1

Thế giới của tôi vốn dĩ đã rất ít người. Nên khi bước vào, anh ấy bỗng trở thành duy nhất.

Des by Cực Phẩm | Project: Yang Yang My Love

HQ: http://imgur.com/4qeRUL6

~~~

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰