Bạn ngoi lên rồi~~~~

Sorry vì mất tăm mất tích hơn tuần nay, bạn mới đi rinh được cái laptop về T^T Nhân dịp black friday í~~~

Rảnh bạn sẽ đăng truyện nhá~~~