Thông báo tạm ngưng edit

Mong mọi người thông cảm, mình lại tạm ngưng nữa.

Ngày mai mình đi học phỏng vấn, mình chưa xác định ngày nào về nữa. Mai mình lên mới đặt lịch cho nên mình sẽ ngừng edit một khoảng thời gian.

Nói thật có rất nhiều hố hay, mình tính đào mà cảm thấy mình bận quá đào lên lại tội mọi người. Mình phỏng vấn xong, nếu đậu thì mình không nói, nhưng nếu buồn chắc mình lại tạm nghỉ nữa = = Vì mình hy vọng vào đợt phỏng vấn này còn hơn thi ĐH nữa.

Hôm nay mình vẫn đăng truyện bình thường, từ mai là mình không đăng nữa nhé.

Mọi người đợi mình nha <3

13 thoughts on “Thông báo tạm ngưng edit”

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰