Barairo Emperor – Chap 2

Barairo Emperor – Asou Mizuho

Chap 2

Trans + Edit: Cực Phẩm

Truyện chỉ được đăng tại hai trang https://cucphamcup.wordpress.comwww.ltl197.info. Mọi hành vi đăng tại web khác đều là hành vi ăn cắp.

Link đọc chap 2 ←

Pass: Tên của “Vua của Vương Quốc Thực Vật” hay còn gọi là tên anh công đó. Pass viết thường, không cách.

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰