Barairo Emperor – Chap 2

Barairo Emperor – Asou Mizuho

Chap 2

Trans + Edit: Cực Phẩm

Truyện chỉ được đăng tại hai trang https://cucphamcup.wordpress.comwww.ltl197.info. Mọi hành vi đăng tại web khác đều là hành vi ăn cắp.

Link đọc chap 2 ←

Pass: Tên của “Vua của Vương Quốc Thực Vật” hay còn gọi là tên anh công đó. Pass viết thường, không cách.