Cover Phong Phong – Dương Dương

Do quá thích Đạo Mộ Bút Ký nên ship luôn cặp này ^^

Cover này nhìn tuy đơn giản nhưng ngốn hết của mình gần 1 tiếng đồng hồ đấy, những chi tiết viền làm rất lâu. Công đoạn lựa ảnh là khổ nhất vì… ảnh nào cũng đẹp nên không biết lựa ảnh nào nữa T^T