Barairo Emperor – Chap 1

Barairo Emperor – Asou Mizuho

Chap 1

Trans + Edit: Cực Phẩm

Truyện chỉ được đăng tại hai trang https://cucphamcup.wordpress.comwww.ltl197.info. Mọi hành vi đăng tại web khác đều là hành vi ăn cắp.

Link đọc chap 1 ←

Pass: Tên tác giả của bộ truyện này, viết thường, không cách. (Pass để mấy bạn biết đang đọc ở nhà nào thôi, cũng chẳng mang tính đánh đố gì, ngay trên đầu đã có rồi)


One thought on “Barairo Emperor – Chap 1”

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰