Cover Twenty (Tuổi 20)

Chuột phải ~> Open image in new tab để xem ảnh full size

Qua một ngọn núi rồi qua thêm một ngọn núi nữa. Cho dù thế nào, chúng tôi cũng không sợ. Bởi vì chúng tôi là tuổi trẻ ngông cuồng.

[Twenty – Tuổi 20]

Link ảnh HQ: http://imgur.com/j6u6wNO

P/s: sắp thi rồi làm bức ảnh cho khuây khoả tâm trạng, mấy ngày nay căng quá =__=

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰