Blend màu

Đây là bức hình còn “thô sơ” chưa qua make-up =]]

80ccdce2710a1f7ced56660ea16a0f3b

Và đây là thành quả sau khi đã trang điểm chim đảng ~( ̄▽ ̄)~

born to shine

Có ai muốn mình viết bài hướng dẫn làm không ~ Tính viết mà để xem có ai cần không thì làm luôn ╭(╯ε╰)╮