[Cover Facebook] Đình Phong ♥

Đình Phong

Vì quá bấn loạn couple này sau khi xem Happy Camp mình đã quyết định des ảnh này làm bìa face :3

Ảnh gốc dễ thương lắm á <link>

Tuy des còn gà mờ lắm nhưng cảm thấy quá thích nên post lên giữ làm kỉ niệm 🙂

Nếu đã đến đây thì xin hãy để lại một dấu giày ▰˘◡˘▰